Zanim zainwestujesz, przeczytaj!

Zanim przystąpisz do działania i podejmiesz decyzję, jak zainwestować swoje pieniądze, warto gruntownie zrozumieć cały proces polegający na inwestowaniu, a także znaczenie poszczególnych pojęć i definicji. Po pierwsze, trzeba zrozumieć, czym jest inwestowanie – że jest to taki proces, który polega na zamianie części środków finansowych na inwestycje. Po drugie, czym w zasadzie są te inwestycje? Mówiąc wprost, z definicji jest to po prostu wyrzeczenie się pewnych obecnych korzyści na rzecz niepewnych, lecz być może większych w przyszłości.

 

Oczywiście osoba, która dokonuje inwestycji, jest inwestorem – czyli osobą fizyczną lub prawną, która podejmuje takie działania gospodarcze, których efekty nie pojawią się natychmiast, lecz w przyszłości po dłuższym czasie. Kolejnym ważnym zagadnieniem jest fundusz inwestycyjny, czyli taka forma inwestowania, która polega na zbiorowym lokowaniu środków pieniężnych przez uczestników funduszu. Te pojęcia to tylko szczyt góry lodowej, lecz zanim przystąpisz do inwestowania własnych pieniędzy, warto jest zapoznać się z teorią najlepiej jak się da, aby zminimalizować występowanie powszechnych błędów popełnianych w praktyce.

Komentarze są zamknięte.