Różne rodzaje inwestycji

modern-social-housing-flats-1421159-m (1)Przez jakiś czas odmawiasz sobie pewnych przyjemności i oszczędzasz pieniądze. Wreszcie nadchodzi ten czas, kiedy decydujesz się coś z nimi zrobić. Zastanawiasz się i nagle Cię nachodzi – możesz je zainwestować! I oczywiście w ten sposób powiększyć z czasem swój majątek. Dobry pomysł, ale w co? Inwestycje dzielą się na zawiązane z kapitałem trwałym i z zapasami.

 

Przykładem inwestycji w kapitał są te, które dotyczą na przykład zakupu mieszkań i bloków mieszkalnych i to niezależnie od podmiotu nabywającego. Obecnie możemy wyróżnić takie inwestycje ze względu na ich cel, jak: odtworzeniowe, modernizacyjne, rozwojowe, strategiczne, powiązane z interesem publicznym oraz takie, które dotyczą ustroju społecznego. Ze względu na przedmiot możemy je podzielić na rzeczowe, finansowe i kapitału ludzkiego. Niektóre z nich trwają dłużej, inne krócej, ale generalnie rozróżniamy je na długoterminowe i krótkoterminowe, w zależności od tego, czy będą trwały dłużej czy krócej niż rok. Warto więc zastanowić się nad typem inwestycji oraz długością jej trwania przed wykonaniem pierwszego kroku.

Komentarze są zamknięte.