Rodzaje funduszów inwestycyjnych

Fundusze inwestycyjne dzielą się na te zamknięte i otwarte. Do funduszów otwartych można przystąpić w dowolnym momencie. Można także zrezygnować, kiedy się chce. Fundusze uczestnictwa są odkupywane i sprzedawane po takiej cenie, jaka wynika z wyceny końcowej na zakończenie danego dnia. Zazwyczaj taka wycena zamieszczana jest w Internecie bądź codziennej gazecie, więc dostęp do informacji mamy na bieżąco. Fundusz inwestycyjny zamknięty charakteryzuje się już innym zasadami. Jednostki uczestnictwa nie są odkupywane na żądanie właściciela. Także nie można przystąpić i zrezygnować z niego, kiedy się chce. Jest to możliwe tylko w wyznaczonych terminach, które oczywiście podawane są do publicznej informacji. Każdy uczestnik zamkniętego funduszu posiada certyfikat inwestycyjny, czyli papier wartościowy, który potwierdza, iż jest się uczestnikiem takiegoż funduszu. Ilość certyfikatów w danej emisji jest ograniczona. Zmiany mogą być wprowadzone w kolejnym etapie bądź, jeśli stara emisja została wycofana. W określonych przypadkach inwestorzy mogą wyjść z zamkniętego funduszu.

 

 

 

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.