Jaki są podstawowe typy funduszy inwestycyjnych?

Choć inwestowanie rozpala nadzieje i budzi apetyt na większe zyski, wcale nie jest taką łatwą sprawą. Po pierwsze, aby uzyskać oczekiwane korzyści, czasem trzeba nieźle się naczekać. Po drugie, koniecznie trzeba rozeznać się w funduszach i wybrać najkorzystniejszy dla siebie. Generalnie dzieli się je na dwie grupy, zamkniętych i otwartych, ale w polskich warunkach możemy spotkać się także ze Specjalistycznym Funduszem Inwestycyjnym Otwartym, który jest połączeniem dwóch poprzednich.

 

Fundusz zamknięty oznacza, że liczba uczestników certyfikatów inwestycyjnych jest stała, natomiast w przypadku otwartych liczba tytułów jednostek uczestnictwa jest zmienna. Fundusze możemy podzielić także na statutowe, czyli będące spółką o zmiennym kapitale akcyjnym (jak na przykład amerykańskie mutual funds) bądź typy umowne, czyli sytuacje, kiedy to fundusz stanowi odrębną masę majątkową (jak amerykańskie Unit Investment Trusts). Liczba takich funduszy na rynku jest bardzo zróżnicowana, lecz dzięki temu możemy sprecyzować nasze oczekiwania i wybrać ten, który wyda nam się najkorzystniejszy.

Komentarze są zamknięte.