Inwestowanie – co to oznacza?

businessman-holding-crystal-globe-1281812-mByć może posiadasz pewien kapitał, wolne środki finansowe, które chciałbyś z powodzeniem zainwestować. Tyle że.. co to właściwie oznacza? Zgodnie z definicją, inwestowanie jest procesem, w ramach którego Ty, jako podmiot gospodarczy, czyli inwestor, odkładasz część wolnych środków finansowych, to znaczy pieniędzy i zamieniasz je na inwestycje, czyli nakład gospodarczy mający na celu stworzenie lub zwiększenie majątku trwałego (czyli takich aktywów, których przewidywany okres użytkowania wynosi więcej niż jeden rok obrotowy).

 

Samo inwestowanie jako pojęcie ma szeroki zakres i może obejmować różne działania przewidziane na rynku. Generalnie przez inwestowanie rozumiemy także wyrzekanie się pewnych dóbr, pewnych zakupów, które nie należą do najważniejszych potrzeb, w celu uzyskania dodatkowych profitów w przyszłości. Niemniej samo zainwestowanie nie tylko ma przynieść nam pewne zyski, ale ma także zapewnić rozwój, ponieważ jest powiązane z pewnymi staraniami, które mają na celu otworzenie nowych perspektyw.

Komentarze są zamknięte.