Bogaty wachlarz możliwości inwestycyjnych

money-1-979594-mNa rynku możemy spotkać się z różnymi rodzajami inwestycji. Przyszły inwestor, zanim podejmie decyzję, ma szeroki wachlarz opcji do wyboru. Inwestycje możemy podzielić między innymi ze względu na jednostkę, która ma zamiar zainwestować pieniądze, czyli na takie, które zostają podejmowane przez podmioty prywatne, czyli inwestorów indywidualnych jak i instytucje, samorządy terytorialne, rząd, osoby będące rezydentami danego kraju lub przebywające poza nim. Podobnie ze względu na długość trwania inwestycji rozróżniamy je na podejmowane na krótki, średni i dłuższy czas.

 

Pieniądze przeznaczone na inwestycje mogą pochodzić z zaoszczędzonych środków, ale także z przeznaczonych specjalnie do tego celu kredytów. A przede wszystkim możemy je podzielić na takie, które w trakcie ich trwania przynoszą i nie przynoszą dochodu. W pierwszym przypadku do takich inwestycji będą należały obligacje bądź wpływów pochodzących z wynajmu danego lokalu. Dochody pochodzące z tych inwestycji możemy ponownie zainwestować. W drugim przypadku jedyny dochód pojawia się po ich zakończeniu. Do takiego typu inwestycji należą na przykład inwestycje w złoto, które zamierzamy w przyszłości z zyskiem odsprzedać. Innym przykładem może być lokowanie kapitału w obligacje zerokuponowe bądź lokaty terminowe w banku.

Komentarze są zamknięte.